Yksityisyydensuoja

Tällä sivulla kuvataan valonkauppa.fi yksityisyydensuoja


Rekisterin pitäjä ja Rekisterin nimi

Rekisterin pitäjä: Ahkera Mehiläinen Oy, Y-tunnus: 2260943-1

Rekisterin nimi: Verkkokaupan asiakasrekisteri

 


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:
– asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
– tilausten, peruutusten, palautusten sekä reklamaatioiden hoitaminen ja rekisteröinti
– laskutus, maksujen valvonta ja perintä
– asiakaskilpailujen järjestäminen
– osoitteenmuutosten kirjaaminen
– Ahkera Mehiläinen Oy sekä kumppaneiden tarjoamien tuotteiden ja palveluiden tiedotus
– asiakkaiden osto- ja maksukäyttäytymisen seuranta ja analysointi
– suoramarkkinointikieltojen toteuttaminen


Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:
– asiakastiedot, kuten nimi, yhteystiedot, suoramarkkinoinnin tila ja käyttäjätunnus.
– tilausta koskevat tiedot, kuten tuote- ja tilaustiedot, tilaushistoria, suoritukset, IP-osoite, muut tarvittavat tiedot tilauksien käsittelyyn
– muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot


Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ahkera Mehiläinen Oy:n tuotteiden tilaajat ovat verkkokaupan asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, asiakas- ja suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Ahkera Mehiläinen Oy:llä sekä sisältö/yhteistyökumppaneilla on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolain mukaisesti. Tiedot luovutetaan teknisenä tallenteena. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaalta hänen suostumuksella ja hänen tilauksistaan. Asiakkaiden henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös muista Ahkera Mehiläinen Oy:n henkilörekistereistä. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös muun osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä sekä rekisterinpitäjän kanssa tavaroiden ja palvelujen myyntiä koskevan sopimuksen tehneiltä yhteisöiltä sekä tavaroiden ja palvelujen tilausmyyjiltä.


Rekisterin suojaus

Rekisteri säilytetään ATK-pohjaisessa järjestelmässä, joka on suojattu ulkoapäin palomuuri- ja salasanasuojauksin. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.


Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Ahkera Mehiläinen Oy:ta käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä ja/tai hänen yritystään koskevat tiedot rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.